Kamuoyuna ve Yetkililere Çağrımızdır!
duyurular

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi ve 56 Veteriner Hekim Odasının Şiddete Karşı Basın Açıklamasıdır

Kamuoyuna ve Yetkililere Çağrımızdır!

Veteriner Hekimlere Şiddet, Topluma ve Toplum Sağlığına Karşı Şiddettir.


Bugün buraya, eğitimini aldığımız ve bizim için kutsal olan mesleğimizi yaparken karşı karşıya kaldığımız ve artık tahammül edilemez noktaya gelen şiddeti kamuoyuyla paylaşmak ve yetkililere sesimizi duyurmak için toplandık. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi ve 81 ilimizi temsil eden 56 Veteriner Hekim Odası’nın yöneticileri ve üyeleriyle birlikte eş zamanlı olarak, bütün ülkede bu basın açıklamasını kamuoyuyla paylaşmaktayız.
Veteriner hekimler koruyucu hekimlik hizmetleriyle salgınları önleyerek toplum sağlığını korurlar, hayvanların sağlıklı ve refah içinde yaşamasını sağlarlar, gıda denetimleri ile toplumun sağlıklı güvenilir gıda tüketmesini sağlarlar, hayvan varlığını koruyarak hem ülke ekonomisine hem de vatandaşların ekonomik hayvansal ürüne ulaşmasına katkıda bulunurlar. Ayrıca insan sağlığı ya da hayvan sağlığında kullanılan aşı ve ilaçların geliştirilme süreçlerinde aktif rol oynarlar. Görüldüğü üzere veteriner hekimlik mesleği toplum sağlığı, hayvan sağlığı ve çevre sağlığı açısından yaygın etkileri olabilecek risklerin bertaraf edilmesinde en büyük bariyerdir ve bu nedenle stratejik bir konumdadır. Tam da bu stratejik konumu nedeniyle veteriner hekimleri kendi çıkarları önünde risk görenler, geçmişte de bugün de şiddete başvurmaktalar, mesleğimizi değersizleştirmeye çalışmaktadırlar. Bu yaşananlar yeni değil, geçmişten başlayan, bugün artık dayanılmaz hale gelen bir süreçtir.
Bu şiddet;
Bazen kamu adına gıda denetimi yapan veteriner hekime,
Bazen çalıştığı kurumun eksiklerinden sorumlu tutulan belediyede çalışan veteriner hekime,
Bazen kâr kaygısıyla gözü dönmüş işletme veya hayvan sahiplerinin, halk sağlığına zararlı olan hayvansal ürünler için “tüketilemez” kararı veren işletme veteriner hekimine,

Bazen, mesleğinin gerektirdiği tüm bilimsel mesleki tedaviyi uygulanmasına rağmen tedaviyi beğenmeyen hasta yakını tarafından serbest veteriner hekime,
Bazen emeğinin karşılığı olan ücreti isteyen veteriner hekime,
Bazen aşı karşıtlarının ve sanal ortamdaki bilgi kirliliği nedeniyle ücra köylere aşı için giden kamu veteriner hekimine,
Bazen taciz olarak, tek hedefi 5 yıl eğitim aldığı mesleğini yapmaya çalışan kadın meslektaşımıza,
Bazen hayvanları sömürmeyi meslek edinen ve rant kapısı haline getiren sözde hayvanseverler (gerçek hayvanseverleri tenzih ediyoruz) ve trolleri tarafından sosyal medya linçiyle veteriner hekimlere yönelik olarak ara vermeden devam ediyor.
Nitekim geçen yıl, tam da Dünya Veteriner Hekimler Günü’nden birkaç gün önce, Yozgat/Sorgun’da, mezbahadaki eti, “halk sağlığı için risklidir, tüketilemez” kararı veren meslektaşımız Veteriner Hekim Volkan Lale bıçaklanarak öldürülmüştür.
Temmuz 2023 tarihinde İzmir’de meslektaşımız Veteriner Hekim Caner Ülgen ilk müdahalesini ve sevkini yaptığı hastanın sonrasında kaybedilmesi üzerine 4 hasta yakını tarafından darp edilmiştir.
Ağustos 2023’te, Ankara’da mesleğini icra eden meslektaşımız Veteriner Hekim Ceren Eroğlu bir hasta yakını tarafından kedisinin tedavisi sürecinde hayatını kaybetmesi üzerine görevi başında saldırıya uğramıştır.
Biz biliyoruz ki iş güvencesi ve can güvenliği nedeniyle açıklanamayan daha onlarca şiddet örtbas edilmekte bizlere ve kamuoyuna yansımamaktadır.
Yaşanan bu şiddet, biz veteriner hekimleri artık yeter dedirtecek noktaya getirmiş, birçok meslektaşımız ya mesleğini bırakmış başka işlere yönelmiş ya da yurt dışına gitmeye başlamıştır.
Öncelikle kamuoyuna sesleniyoruz;
Unutmayınız; Salgınlar, antibiyotik direnci, hayvanlardan insanlara bulaşabilen zoonotik hastalıklar, sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişim önümüzdeki yıllarda karşı karşıya kalacağımız en büyük sorunlardır. Veteriner hekimler tüm bu sorunların çözümü için zorlu bir akademik eğitim almış, çok farklı stratejik alanlarda görev yapan ve bu görevleri nedeniyle aynı zamanda halk sağlığının da garantisi olan bir mesleğin mensuplarıdır. Bu nedenle, veteriner hekime uygulanan şiddet aynı zamanda toplumun sağlık hakkına uygulanan bir şiddettir. Çünkü veteriner hekime yapılan şiddet, sağlıksız gıda, pahalı et ve süt, çocuklarımızda hayvansal protein eksikliği, Kuduz, Brusella, Tüberküloz, Şarbon, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vb hayvanlardan insanlara geçebilen hastalıklar olarak halkımıza geri dönmektedir.
Başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere tüm yetkililere sesleniyoruz;
Dünyayı bekleyen pandemiler, gıda krizi ve iklim krizi gibi sorunlar başta olmak üzere, risklerin bertaraf edilmesi, ülkemizin bu süreçleri en az zararla atlatması için alınacak tedbirlerin en başında, bu görevleri yapan veteriner hekimlerin can güvenliğinin ve iş güvencesi ile birlikte kamuda veteriner hekimlik otoritesinin güçlendirilmesi ve özlük haklarının iade edilmesi bulunmaktadır. Ancak, bizler linç ediliyor, darp ediliyor, daha ötesi öldürülüyoruz ve bizlerle birlikte aslında halk sağlığı da ölüyor.
Yaşanan süreç, biz veteriner hekimleri yıldırmış, bıktırmış ve artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Sağlık çalışanları için düzenlenen yıpranma payı, ek gösterge, maaş iyileştirmesi vb. tüm özlük hakları konularında ve Sağlıkta Şiddet Yasası’nda veteriner hekimler kapsam dışı bırakılmış ve dışlanmışlardır. Meslektaşlarımız büyük umutlarla başladıkları mesleklerini bırakmakta, özellikle genç meslektaşlarımız geleceklerini yurt dışında aramaktadırlar. Veteriner hekimler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda Sağlık Hizmetleri Sınıfında tanımlanmıştır, vakit kaybetmeden gereği yapılmalı, veteriner hekimliğin hangi alanında olursa olsun yaptıkları hizmetlerle kamu sağlığını koruyan tüm veteriner hekimler “Sağlıkta Şiddet Yasası” kapsamına alınmalıdır. Şiddeti oluşturan unsurlar ortadan kaldırılmalı, şiddet tavizsiz cezalandırılmalı, kanunlar ve bilimsel gerçekler önünde sağlık çalışanı olan veteriner hekimlere hakları iade edilmelidir.
Bugün, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi ve 56 Veteriner Hekim Odasının eşzamanlı olarak sizlerle paylaştığı bu metindeki taleplerimizin, hukuken ve siyaseten de takipçisi olacağımızı bildirir, buraya gelerek bizlere destek veren meslek odası yöneticilerine, sendikalara, sivil toplum örgütlerine, öğrencilerimize-ailelerine, hasta sahiplerimize ve en önemlisi, birlikte güçlüyüz diyerek, muayenehane, poliklinik ve hastanelerini kapatan, iş bırakan, iş yavaşlatan, özetle mesleğine, meslektaşına ve meslek örgütlerine sahip çıkan, mekan ve zaman mefhumu olmadan, yaşamını hayvan sağlığı ve refahı ile halk sağlığının korunmasına adayan tüm meslektaşlarımız ile basınımızın çok değerli emekçilerine teşekkür ederiz.
Kamuoyuna saygıyla duyururuz.


TVHB Merkez Konseyi ve 56 Veteriner Hekim Odası
2023 Kurban Bayramı Basın Açıklaması
duyurular

Türk Veteriner Hekimleri Birliği’nden Dikkat Çeken Kurban Uyarısı

Veteriner Hekimlerin Kurban Komisyonlarında Yer Almaması Büyük Bir İhmaldir

“KURBAN BAYRAMI ÖNCESİNDE ŞAP HASTALIĞI GERİ GELDİ”


"Kurban Bayramı" ibadet boyutu yanında; insan sağlığı, hayvan sağlığı, ekonomik kayıplar ve sosyal yardımlaşma vb. birçok hususu kapsayan çok yönlü bir organizasyondur. Bu hususların büyük bir bölümü veteriner hekimlik mesleğinin ana uğraşı alanları kapsamındadır. Kurbanın sağlıklı olması, uygun ortamlarda ve hayvan refahı gözetilerek barındırılması ve kesilmesi, etin muhafazası, kurban derisinin uygun yüzülmesi, atıklar ve çevre için önlemler alınması vb. konular veteriner hekimlerin yetkili olduğu konulardır.

Özetle veteriner hekimler, kesim öncesi muayeneden, kurban eti tüketilinceye kadar her aşamada görev alırlar. Ancak sağlıklı bir kurban ve toplum sağlığı için böylesine önemli görevler üstelenen veteriner hekimler, Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik’le oluşturulan merkez, il ve ilçe kurban komisyonlarında yer almamaktadırlar. Konuyla doğrudan ilgili olmayan birçok meslek komisyonda yer alırken veteriner hekimlere yer verilmemiş, bu konuda defalarca sözlü ve yazılı müracaatlarımıza rağmen talebimiz dikkate alınmamıştır.

Maalesef bu yaklaşım kurban öncesi şap hastalığının görülmesi ve bazı kurban satış alanlarının kapatılması gibi olumsuz bir olayla haklılığımızı göstermiştir. Büyük kayıplar yaşadığımız depremden kısa süre sonra resmi olarak açıklanan Şap hastalığı nedeniyle uzun süredir karantina ve aşılama süreci devam etmekteydi. Aşılamanın büyük oranda bitmiş olmasına güvenerek ve Kurban Bayramı’nın ülke çapındaki ekonomik boyutu düşünülerek, ‘’aşılı’’ hayvanların nakline izin verildi. Ancak tüm viral hastalıklarda olduğu gibi, Şap’ta da aşıya rağmen hastalık görülmüş, bir çok ilde kurban pazarları tekrar kapanmaya başlamıştır...

Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak bu açıklamayı yapmaktaki amaçlarımızdan biri de, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlarımızın hem kurban alma, hem de eti tüketme süreci ile bilgilenmelerini sağlamaktır. Her şeyden önce mutlaka veteriner hekim kontrolü olan hayvanları almaları ve kurbanlık olarak değerlendirmeleri gerekmektedir. Şap hastalığı, düşük riskli zoonotik (hayvandan insana bulaşan) hastalıklardan biridir, hayvanlar arasında bulaşıcılığı yüksektir ancak hastalık insanlarda şiddetli seyretmemektedir. Yine de etleri 70 derecenin üstünde yarım saatten fazla pişirerek tüketmeyi öneriyoruz.

Kurban komisyonlarında veteriner hekimlerin yer almaması, Şap dışında da birçok olumsuzluğa neden olacaktır;

  • Hayvanlarla insanlar arasında çok sayıda ortak hastalık (zoonoz) mevcut olup bunların bir kısmı doğrudan temasla, bir kısmı da hayvansal ürünler vasıtasıyla bulaşabilmektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından 2020 yılında zoonoz hastalık bildirimi yapılan insan sayısı 14 bin 863’tür. Kesim şartlarının uygun olmamasının getirdiği olumsuzluklar nedeniyle ortaya çıkan çapraz bulaşma da başka bir sağlık sorunudur. Hayvanların stres altında kesilmesi, ve etlerin en az 12 saat dinlendirilmemesi ise et kalitesinin düşük olmasına neden olmaktadır.
  • Kurban atıklarının usulüne uygun olmayacak şekilde çevreye atılması, hastalıkların yayılmasına sebep olmaktadır. Bilindiği gibi bazı hastalık etkenlerinin spor formları doğada yıllarca canlı kalabilmektedir (örneğin şarbon).
  • Milyonlarca hayvanın kısa zamanda ülke içerisindeki hareketliliği Şap dışında başka salgın hayvan hastalıkların taşınmasına yol açabilmektedir.
  • Sokakta veya kesim yerinde göz önünde yapılan hayvan kesimleri, başta çocuklar olmak üzere insanları olumsuz etkilemektedir.
  • Ehil olmayan insanların kestiği hayvanların derileri ekonomiye tam olarak katkı sağlamamaktadır. Ayrıca kesim sonrasında elde edilen kan, bağırsak ve sakatatlar değerlendirilmemektedir. Bu nedenlerle Kurban Bayramı’nda çok ciddi oranlarda ekonomik kayıp da meydana gelmektedir.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın en son yayımladığı rakamlara göre her yıl ülkedeki hayvan varlığının yaklaşık yüzde 5’i Kurban Bayramı’nda kesilmektedir. Kurban Bayramı dışında da, yıl içerisinde bayramda kesilen küçükbaş hayvan sayısı kadar adaklık hayvan sayısı bildirilmiştir. Bakanlık’ın 2015 yılı araştırmasına göre, Kurban Bayramı’nda kesilen kurbanlık hayvanların yüzde 26’sı mezbahalarda, yüzde 30’u kurban komisyonlarının belirlediği yerlerde, yüzde 44’ü ise bahçe ve özel yerlerde kesilmektedir. Bu çalışmaya göre, toplam kesimlerin yaklaşık yarısı mezbaha dışında gerçekleşmektedir. Diğer taraftan kurban komisyonlarının belirlediği yerler, kesim için gerekli altyapı ve asgari sağlık koşullarından çoğunlukla yoksundur.

Görüldüğü üzere Kurban Bayramı ibadet boyutundan sonra sağlık boyutuyla da toplumun her kesimini etkileyen oldukça karmaşık bir organizasyondur. Bu nedenle her aşamasında denetlenmesi, risklerin önceden öngörülerek tedbirlerin alınması gerekmektedir. Ancak faaliyet alanı olarak bu konuda yetkili tek meslek olan Veteriner hekimlerin kurban komisyonlarında yer almaması büyük bir ihmaldir. Mesleki duyarlılığımız ve toplum sağlığı konusundaki kaygılarımız nedeniyle komisiyonda yer alma taleplerimizin görmezden gelinmesini anlamakta zorluk çekiyoruz.

Halkımızın sağlıklı bir Kurban Bayramı geçirmesi için yetkililerin bir an önce gerekli düzenlemeleri yapmalarını zorunluluk olarak görüyoruz.

Bu vesileyle vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmelerini dileriz.

Saygılarımızla;

Prof. Dr. Murat ARSLAN
TVHB Merkez Konseyi Başkanı


8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Ziyareti
duyurular

Deprem bölgesinde görev alan ekip içerisinde bulunan kadın meslektaşımız Zülal Yalçınkaya’yı çalıştığı klinikte ziyaret ederek 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutladık.

Ekiplerde görev alan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.

İstanbul Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu


İBB, İstanbul Depremine Hazırlık
Sayın Üyemiz,

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 25.02.2023 tarihinde İstanbul depremine hazırlık için organize ettiği büyük toplantıya davetli olarak katıldık.

Sağlık çalışma grubunda; mesleğimizin kritik yeri ve önemine ilişkin düşünce ve önerilerimizi sunduk. Çalışmalar devam ediyor.

Saygılarımızla;
İVHO Yönetim Kurulu


Karne ve Mikroçip Tedariği
Sayın Üyemiz,

Bildiğiniz gibi karne ve mikroçip tedariğinde sorunlar yaşanmaktadır. Bakanlıkla görüşerek çeşitli çözümler geliştirmeye çalışıyoruz.

Buna göre;
A- Elinde mikroçipi olup pasaport olmayanlara dijital numaralar yollanmaya başlanmış, karneler teslim alındıktan sonra kayıt tamamlanabilecektir.

B- Elinde mikroçip ve karne olmayanlar isterlerse aşağıdaki yolu izleyebileceklerdir;

1. Elinde mikroçip ve ya pasaport olmayan serbest veteriner hekimler hayvan sahiplerinden ekteki beyannameyi alacaklar,
2. Sisteme girerek " Kişi ekle" butonundan hayvan sahibinin bilgileri girilerek kayıt yapılmalı, sms mesajı ile gelen doğrulama kodu mutlaka girilmeli,
3. Serbest veteriner hekimler tarafından oluşturulan beyanname listesi Odamıza 30.12.2022 saat 15.00'e kadar basvuru@ivho.org.tr eposta adresine iletilmeli,
4. Toplanan listeler 30.12.2022 saat 17.00'da il/ilce müdürlüklerine teslim edilecektir,
5. Ulaşan listeler onaylanarak Odalara, Odalar tarafından da serbest veteriner hekimlere iletilecektir,
6. Bu işlemler tamamlandıktan sonra mikroçip uygulama ve pasaport verilmesi işlemi bir cezai işleme gerek kalmadan 31 Aralık'tan sonra da yapılabilecektir.
7. Mikroçip ve pasaport tedariği ve uygulaması gerçekleştirildikten sonra veteriner hekimler tarafından sistemde kayıt tamamlanacaktır.

Diğer taraftan hayvan sahiplerinin doğrudan il/ilçe müdürlüklerine yönlendirilmesi, beyannamelerini ilgili bu birimlere götürmesi seçenekleri de kullanılabilir.

Not: Mağdur olmamak için beyannameleri ıslak imzalı olarak alınız, oluşturduğunuz beyanname listesini belirtilen saate kadar e-posta ile odamıza ulaştırınız lütfen.

Saygılarımızla;
İVHO Yönetim Kurulu


Haksız Rekabete Dur Dedik
Değerli meslektaşlarımız,

Uzun süredir aldığımız şikayetlerin önemli bir bölümünü oluşturan, meslek barışı ve birliğini bozan reklam sorununun üzerine İVHO Yönetimi olarak cesaretle gittik.

Bütünüyle sağlığın ticarileşmesine hizmet eden, haksız rekabeti körükleyen, etik ve deontolojik değerleri kemiren bu sorunun çözümü için çok büyük bir emek ve mesai harcadık.

Kanunlarla bize yüklenen sorumluluğu yerine getirirken sadece siz sahada çalışan üyelerimiz bize destek oldunuz.

Meslek odamızın çabası ve kararlılığı, sizlerin mesleki aidiyet ve deontoloji temelinde verdiğiniz samimi destekle, mevzuatımızın gereği olan reklam yasağına uyma konusunda %99 oranında başarı elde edilmiştir.

Siz meslektaşlarımızla birlikte mesleki dayanışmayı güçlendirerek kararlı duruşumuzu devam ettireceğiz.

Saygılarımızla;
İVHO Yönetim Kurulu


Haysiyet Divanı Kararları
Değerli üyelerimiz,

Haysiyet divanımız yoğun bir mesai harcamakta gelen çok sayıda şikâyet üzerinde titizlikle çalışmaktadır. Gerek şikâyet sayısının artması gerekse pandemi nedeniyle kararların sonuçlandırılması bazen uzun sürmektedir.

Bir çoğumuzun bildiği karar alma sürecini tekrar özetlemek konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır;

Odaya ulaşan bir şikâyet dilekçesi Yönetim Kurulu toplantısında görüşülür, sunulan bilgi ve belgelere göre gerek duyulursa şikâyet edilen üyeden 30 gün içinde iddialara ilişkin görüşü istenir veya işleme gerek olmadığı şikayetçiye bildirilir. İstenen görüşün odaya ulaşmasından sonra Oda Yönetim Kurulu şikâyeti ve üyenin cevabını inceler. Maddi bir delil olmayan dayanaksız şikayetler (hasta sahiplerinden gelenlerin çoğu bu niteliktedir) bu aşamada reddedilir ve karar iki tarafa da bildirilir. Şikâyet yeterli bilgi ve belgeler içeriyorsa dosya Oda Haysiyet divanına sevk edilir.

Haysiyet Divanı şikayetlerin kendisine ulaşması sırasına göre inceler ve karar verir. Karar ilgililere tebliğ edilmek üzere Oda Yönetim Kuruluna gönderilir. Yönetim Kurulu tarafından ilgililere karar tebliği yapılır, karar tebligatını alan veteriner hekim veya şikayetçi isterse Türk Veteriner Hekimleri Birliği Yüksek Haysiyet Divanına 15 gün içinde itiraz edebilir (bu aşamada genellikle ceza alan veteriner hekimler veya ceza verilmemişse şikayetçiler yüksek haysiyet divanına itiraz etmektedirler). Türk Veteriner Hekimleri Birliği Yüksek Haysiyet Divanı 56 Odadan gelen şikayetleri sıra numarasına göre değerlendirir, kararını yazılı olarak ilgili Veteriner Hekimler Odasına bildirir. Meslek odası gelen kararı ceza alan üyesine bildirir. Üyeler için oldukça önemli olan bu süreçlerin hassasiyetle yürütülmesi gerekmektedir. Bu nedenle bazen uzun bir zamanı kapsayabilmektedir.

Veteriner hekimlik mesleği etik ve deontolojik kurallara uygun olarak mevzuat çerçevesinde icra edildiğinde haksız rekabet, suç ve ceza tartışma konusu olmayacaktır. Ancak giderek gelişen hekimlik alanının ticari kaygılara, rekabete, mevzuattın suç saydığı durumlara karşı korunması gerektiği açıktır. Esasen bir üyemizin ceza alması en çok Oda Yönetimde görev alan bizleri üzmektedir. Bu nedenle başta reklam olmak üzere diğer suç sayılan fiillere birlikte karşı durarak, dayanışma içinde mesleğin icra edilmesi bizlerin ve mesleğimizin yararınadır. Memnuniyetle belirtmek isteriz ki İstanbul’da sayısı bini bulan muayenehane, poliklinik ve hayvan hastanesine rağmen reklam yasağına uyan meslektaşlarımızın oranı % 99 civarındadır. Bu büyük başarıda hepinizin mesleki duyarlılığı ve hekimliğine duyduğu saygı yatmaktadır. Yönetim Kurulu olarak gösterdiğiniz dayanışmaya teşekkür ederiz.

Diğer taraftan yaptığımız tüm uyarılara ve görüşmelere rağmen mevzuata aykırı davranan az sayıdaki veteriner hekime Haysiyet divanımız mevzuatta belirtilen cezaları vermiş, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Yüksek Haysiyet Divanı bu cezaları onaylamıştır.

"TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ MADDE 117 – (2) Kesinleşen her türlü disiplin cezası gerekçeleri ile birlikte Merkez Konseyi veya odanın bülten ve yayın organlarında yayınlanır." maddesine göre ilan edilmesi gereken kararlar aşağıdaki gibidir.

Yönetim olarak ceza yanlısı olmamakla beraber ısrarla haksız rekabete neden olan, mesleğe ve meslektaşına zarar verenlere karşı mevzuatı uygulamaktan geri durmayacağız.

Saygı ve sevgilerimizle

Gerekçe Ceza
Reklam yasağına uymama 7 adet yazılı ihtar
Reklam yasağına uymama Toplamda 15 günden 3 aya değişen 7 adet meslekten geçici men
Hastaya ilgi göstermemek veya özensiz davranmak 1 adet yazılı ihtar
Genel hekimlik kuralarına aykırı teşhis ve tedavi yapmak 1 adet para cezası
Genel hekimlik kuralarına aykırı teşhis ve tedavi yapmak 3 ay geçici men


Türkiye Sağlık Forumu
Türkiye Sağlık Forumu Gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından düzenlenen ve sağlık alanında yaşanan sorunlar ile çözüm önerilerinin tartışıldığı Türkiye Sağlık Forumu 5 Mart 2022 de Ankara'da gerçekleştirildi. Toplantıya mesleğimizi temsilen Prof. Dr. Murat Arslan, Sevtap Kutbek, Melike Baysal, Hüseyin Dede ve Necati Bozkurt iki farklı masada katılarak görüşlerimizi dile getirmişlerdir.

Özellikle mesleğimizin sağlık sınıfı içinde tanımlanması, eğitim, istihdam, emek gücü planlaması, sağlıkta şiddet, özlük hakları, kurumsal yapının yeniden ele alınması, özerk bir Veteriner Hekimlik Teşkilatı'nın yeniden kurulması, yerel yönetimlerdeki görev ve yapılanma gibi bir çok konu rapora girmiştir.

Sonuç kitapçığında farklı başlıklar halinde yer alan görüşlerimizin, parti programlarında da yer alacağına, siyasiler ile diğer sağlık meslek mensuplarının mesleğimizin toplum sağlığı alanındaki önemini bilmelerine katkıda bulunacağına inanıyoruz. Benzer çalışmalara kimden gelirse gelsin katkı sunmaya hazır olduğumuzu belirtmek isteriz. Saygılarımızla;

Prof. Dr. Murat Arslan
Çalışma Grubu Adına


Beşeri İlaçların Veteriner Hekimlikte Kullanımına İlişkin Bilgilendirme
Bakanlığın Yeşil, Turuncu, Kırmızı, Mor ve Kontrole Tabi Reçete ile yazılan bazı ilaçların veteriner hekimlerin kullanımına açıldığı yönündeki yazısı ektedir. Görüşmelerin devam ettiği talep edilen başka ilaç varsa liste halinde gönderilmesi talep edilmiştir.

Meslek odası olarak, hekimliğin evrensel kuralları gereği veteriner hekimlerin hastası için etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış mevcut her ilacı, yararı tespit edilmiş etiket dışı kullanılan ilaçları ve bundan sonra ruhsatlandırılacak ilaçları kullanabileceğini düşünmekteyiz.

Bu nedenle daha önce de Bakanlığa bildirildiği gibi güncel Vademecum içeriğinin veteriner hekimlerin kullanımına açılması konusunda görüş bildirilecektir. Saygılarımızla;

İVHO Yönetim Kurulu


Zonooz Hastalık Tehlikesi
İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı: Sokağa atılan kurban atıkları zonooz hastalık tehlikesi oluşturuyor.

Sokağa atılan kurban atıkları zonooz hastalık tehlikesi oluşturuyor. Konuya ilişkin demeçlerimiz ulusal basında yer aldı.