ZORUNLU AÇIKLAMAMIZ!
Değerli Meslektaşlarımız;

Bilindiği üzere 24 Eylül 2022 tarihinde İstanbul Veteriner Hekimler Odası’nın Genel Kurulu yapılmış, 25 Eylül 2022 tarihinde de seçimler gerçekleştirilmiştir. Yapılan seçimler sonucunda oy kullanan meslektaşlarımızın yarısından fazlası önümüzdeki iki yıllık İVHO yönetimi için bizlere tekrar yetki vermiştir. Daha önceki dönemlerde olduğu gibi, gerektiğinde, Oda’nın ihtiyaçları ve imkanları doğrultusunda emlak edinme ve değerlendirilmesiyle ilgili olarak, Genel Kurul seçilecek yeni Yönetimi ayrıca yetkilendirmiştir. Bu yetkilendirme daha önceki dönemde de mevcut idi.

Üzülerek görüyoruz ki geçen dönemlerde Odamıza kazandırdığımız bir mülk üzerinden seçimin hemen arkasından, maksatlı olarak karalama kampanyası başlatılmıştır. Bu sebeple mesleki kamuoyu ile bu paylaşımı yapmak gerekmiştir. Bilindiği üzere İstanbul Veteriner Hekimler Odası’nın merkezi Tünel - Beyoğlu’nda bulunmaktadır.

İVHO’nun ülkemizdeki en fazla üyeye sahip olan Oda olması sebebiyle bilhassa toplantılar ve meslek içi eğitimler için

bu Merkez yetmediğinden dolayı toplantılar ve meslek içi eğitimler için sık sık kiralama yoluyla bu ihtiyaç gideriliyordu. Bu da Odamıza mali yük getiriyordu. Odamızın bu ihtiyacını gidermek için Yönetimimiz tarafından 2017 yılında Kadıköy’de bir mülk alımı yapılmıştır. Bu satın alma Oda Merkezimizden sonra alınan ilk satın alma olması açısından da önemlidir.

Bu tarihten sonra çeşitli mesleki toplantılar ve eğitimler burada yapılmaktaydı. Fakat görüldü ki üye sayısı devamlı artan Oda'mıza ihtiyaçlar açısından burası da yetmemekteydi. Bunun üzerine Oda’nın bütçesi ile Kadıköy’de daha önce satın alınan yer de değerlendirilerek yeni ve ihtiyaçlarımızı karşılayacak daha büyük bir yer alımı kararı alındı. Kurumsal bir emlak şirketi ile satış için anlaşıldı. En yüksek teklifi veren kişiye 2.300.000 TL ye satıldı ve ek olarak boşaltmak için uzun süre taahhüt alındı. Eş zamanlı olarak yaklaşık 400 m2 olan şimdiki taşınmaz Ziraat Bankası GYO’dan 7.080.000 TL ye satın alındı. Bu yerin alımı için ayrıca 1.900.000 TL banka kredisi kullanıldı. Örnek vermek gerekirse İstanbul’da emlak fiyatlarında ki değişim hızı dolayısıyla son aldığımız yer aradan geçen birkaç aylık sürede bile iki katından fazla prim yapmıştır. Yeni satın alınan Oda mülkümüzün kıymeti önemli olmakla birlikte, Odamızın çalışmaları, eğitimleri ve meslektaşlarımızın buluşma noktası olması bizler için çok daha önemlidir.

Yeni satın alınan yaklaşık 400 m2 lik yerimizin tadilatı devam etmekte olup tamamlandığında tüm meslektaşlarımıza duyurulacak ve açılışa davet edilecektir. Yukarıda bahsi geçen alım-satım konuları ve fiyatları Odamızın en yüksek organı olan, 24 Eylül 2022 tarihinde yapılan İVHO Genel Kuruluna katılan meslektaşlarımıza sunulmuş, ayrıntılarıyla tüm meslektaşlarla basılı rapor halinde paylaşılmış olmasına ve Genel Kurul tarafından ibra edilmesine rağmen, bilhassa Genel Kurul’a katılan bazı kişilerce maksatlı olarak bağlamından saptırılmıştır.

IVHO kurumsal bir yapıdır. Tüm iş ve işlemlerinde kanunlara uygun olarak sadece üyesinin yararına adımlar atar. Seçimler yonetimlerin karnesidir. Demokratik yarışlara girenlerin sonuçlarını saygıyla karşılaması ve meslege katkida bulunması mesleğimizin yararınadır. Ayrica oy vererek bu yonetimi secenlerin iradelerine saygı gereğidir. Yönetim ve katkı veren kurullarla birlikte polemiklerden uzak daha büyük adımlar atmakta kararlıyız.

Saygılarımızla;

İstanbul Veteriner Hekimler Odası
Yönetim Kurulu

Kuduz Antikor Titre Testi İçin Numune Gönderilmesi Hakkında
Tarım ve Orman Bakanlığı (Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü – Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü) tarafından iletilen Kuduz Antikor Titre Testi için numune gönderilmesine ilişkin yazı ektedir. Saygılarımızla.

İVHO Yönetim Kurulu

Yeni Hizmet Binamız, Yakında Hizmetinizde
Değerli Meslektaşlarımız;

İstanbul Veteriner Hekimler Odası olarak en önemli projelerimizden birini daha gerçekleştiriyoruz. Eğitim kurumumuz olan; İVHOAKADEMİ için Kadıköy’de satın aldığımız birimde; 120 kişilik konferans salonu, uygulama salonları, kayıt odası ve kafeterya yakında hizmetinizde olacaktır.

İVHOAKADEMİ bünyesinde bilimsel etkinlikler yanında sosyal ve kültürel aktivitelerde yapılabilecektir. İVHOAKADEMİ profesyonel ekibiyle meslektaşlarımınızın, derneklerimizin ve sektör firmalarımızında programlı, bilimsel ve sosyal etkinliklerine açık olacaktır.

Hedefimiz, giderek artan otel maliyetlerinden meslek camiamızı kurtarmak. Öğrencilerimizin, meslektaşlarımızın ve emekli meslek büyüklerimizin bir araya geldiği tamamen bize ait tam gün yaşayan bir merkez yaratmaktır.

Sevgi ve Saygılarımızla;
Prof. Dr. Murat Arslan
İVHO Yönetim Kurulu Adına. Başkan