TVHB Kuruluş Günü Basın açıklaması
Kuruluş Günümüzü “Veteriner Hekim Dayanışma Günü” olarak ilan ediyoruz.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği, 69 yıl önce 9 Mart 1954 yılında 6343 sayılı Kanunla kurulmuş, kamu kurumu niteliğinde meslek örgütüdür. TVHB, mesleğin çatı örgütü olarak 56 il ve bölge odası ile birlikte ülkemizdeki tüm veteriner hekimleri temsil etmektedir.

Veteriner hekimler, başta hayvan sağlığı ve refahı olmak üzere, gıda güvenliği, veteriner halk sağlığı, çevre sağlığı, biyogüvenlik, biyoteknoloji, antimikrobiyal direnç ve iklim krizi gibi dünyanın önündeki en stratejik alanlarda sorumluluk üstlenmekte ve çalışmaktadırlar.

TVHB bir taraftan Anayasaya uygun olarak üyelerinin hak ve yetkilerini korurken, bir taraftan da çalışma alanlarıyla ilgili Bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve diğer mesleki kuruluşlar ile iş birliği ve ortak çalışmalar yürütmekte, strateji ve politikalar oluşturulmaktadır.

Bu yıl 9 Mart’ta kuruluşumuzun 69. yılını kutlayacaktık, ancak 6 Şubat’ta meydana deprem nedeniyle bugünü bölgede meslektaşlarımızla dayanışma içinde geçirmeye karar verdik. Depremin ilk gününden beri, Birliğimizin koordinasyonunda bölgede gönüllü olarak bulunan 200 veteriner hekimle hem arama kurtarma çalışmalarına katıldık hem de enkazdan çıkan küçük evcil hayvanlara, çiftlik hayvanlarına sağlık hizmeti verdik. Kamu ve serbest çalışan meslektaşlarımız bölgede tam bir seferberlik içinde oldular. Kendileri de depremzede olan birçok meslektaşımız acısını bile yaşayamadan, fedakârca arama kurtarma ve sağlık hizmeti çalışmalarına katıldı.

Hepimizi derinden etkileyen depremde maalesef 27 meslektaşımızı, 10 öğrencimizi kaybettik, onlarcası ise yaralandı. Ailesi depremden etkilenen ve farklı şehirlerde okuyan çok sayıda öğrencimiz mağdur duruma düştü. Yaklaşık 200 meslektaşımızın muayenehanesi tamamen kullanılmaz hale geldi, mesleki uygulamada kullandıkları cihaz, medikal malzemeler, aşıları ve araçları enkaz altında kaldı. Yaşanan tablonun ağırlığı karşısında TVHB olarak Kuruluş Günümüzü kutlamıyor “Veteriner Hekim Dayanışma Günü” olarak ilan ediyoruz. Depremde zarar gören meslektaşlarımızın hayata tutunması, öğrencilerimizin eğitimlerini tamamlayabilmesi ve kaybettiğimiz meslektaşlarımızın ailelerine destek olabilmek için tüm meslektaşlarımızı tam bir dayanışma seferberliğine çağırıyoruz. Yaralarımızı sarmak için “Birlikte varız” diyeceğiz.

Bu vesile ile yetkilileri deprem bölgesinde bundan sonraki olası riskler için uyarmak istiyoruz; Bölgede 13-14 milyon civarında büyükbaş ve küçükbaş hayvan ile daha fazla sayıda kanatlı hayvan bulunmaktadır. Bulaşıcı hastalıklara karşı aşılamalar ve diğer koruyucu hekimlik hizmetlerinin aralıksız sürdürülmesi gerekmektedir. Ayrıca bölgede gerek geçici olarak görev yapan kamu veteriner hekimleri gerekse gönüllü olarak bölgede bulunan veteriner hekimler yakında bölgeden ayrılacaktırlar. Bunların yerine bölgede muayenehanesi bulunan ve depremden etkilenen serbest çalışan meslektaşlarımızın görev yapması acil bir konudur. Aksi takdirde sonuçları afet etkisi yaratabilecek, hayvan ve insan sağlığını tehdit eden salgınların görülmesi kaçınılmaz olacaktır.

Bölgedeki veteriner hekimlerinin görev yapabilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı zaman kaybetmeden aşağıdaki önlemleri almalıdır;

• Kliniği yıkılan ve kullanılamaz hale gelen veteriner hekimler için geçici klinik ve yaşam alanı olarak kullanılmak üzere konteyner sağlanmalıdır.
• Klinikleriyle beraber her şeyini kaybeden meslektaşlarımıza bölgede kullanılan aşılar ile ilaç ve diğer malzemeler bir süreliğine ücretsiz sağlanmalıdır.
• Kliniği çalışamaz hale gelen meslektaşlarımızdan talep edenlerin Bakanlık bünyesinde geçici veya kalıcı istihdam edilerek hizmet vermeleri sağlanmalıdır.
• Afet bölgesinde kurulacak prefabrik muayenehane birimleri için mevzuat düzenlemesi yapılmalıdır.
• Bölgede çalışacak veteriner hekimlere kamu bankaları tarafından ilk iki yılı ödemesiz, faizsiz veya düşük faizli kredi verilmedir.
• Kamu dışında, işletme veteriner hekimi olarak çalışan ve çalıştıkları işletmeler zarar gören meslektaşlarımızın mağduriyetleri giderilmelidir.

Türk Veteriner Hekimler Birliği olarak bölgede kalmaya hizmet vermeye, yapılanların takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Kuruluş günümüzde tekrar bütün meslektaşlarımızı büyük dayanışmaya çağırıyoruz. Meslek ve ülke olarak yaraları sarmak için “Birlikte varız” demeye davet ediyoruz.

Prof. Dr. Murat ARSLAN     
Türk Veteriner Hekimler Birliği
Merkez Konseyi Başkanı   

Basına ve Kamuoyuna
duyurular
İÜ CERRAHPAŞA VETERİNER FAKÜLTESİNDE EĞİTİM DURMAMALI, ÖĞRENCİLER MAĞDUR EDİLMEMELİDİR!

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Avcılar Kampüsü’nde yer alan ve Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi olarak hizmet veren binanın, deprem riski nedeniyle boşaltılmasına karar verildi. Başka bir alternatif sunulmadan tahliye kararının verilmesi, uygulamalı eğitimin ortadan kalkması anlamına geliyor. Hekimlik eğitimi bütün süreçleriyle birlikte akademik ve bilimsel bir bütünlük taşır. Veteriner hekimler hayvan sağlığı ve refahının yanında koruyucu hekimlik boyutuyla halk sağlığında da etkin rol oynarlar. Hekimlik eğitiminin önemli bir bölümü laboratuvar uygulamaları ve hastaya yaklaşım gerektiren staj sürecini kapsar. Pandemi boyunca bu süreç sekteye uğramış, öğrencilerimiz nitelikli eğitim alma hakkından yoksun kalmışlardır. Ayrıca İ.Ü. Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi’nde 4-5 yıldır yapısal sorunlar nedeniyle eğitim zaten durma noktasına gelmiştir. İstanbul’da 26 Eylül 2019’da yaşanan deprem sonrası Avcılar kampüsü içerisinde yer alan Veteriner Fakültesi binaları hasar görmüştür. Yapılan incelemeler sonrası dekanlık da dahil olmak üzere, ana binaların tümü ağır hasarlı bulunup boşaltılmış, büyük kısmı geçici olarak Büyükçekmece yerleşkesine taşınmıştır. Hastane binalarının ise hafif hasarlı olduğu belirtilmiş, güçlendirme ve prefabrik eklemeler yapılarak eski yerinde hizmete devam etmesine karar verilmiştir. Bu parçalı ve yetersiz koşullarda yapılan uygulamalı mesleki eğitim gerek akademisyenler gerekse öğrenciler için oldukça zorlu olmuştur.

Son olarak 26 Şubat’ta hastane binalarının da boşaltılması kararı ile birlikte, alternatif bir çözüm bulunmadan hekimlik eğitiminin en temel unsuru olan hastayı görerek uygulama yapma olanağı da tamamen ortadan kalkmıştır. Bu durum ileride telafisi mümkün olmayan olumsuz sonuçlara yol açacaktır. Şöyle ki;

• Veteriner hekim olarak mezun olacak öğrencilerin uygulamadaki aksaklıklar nedeniyle aldığı eğitimin niteliği tartışılır hale gelecek,
• Büyük bir kazanım olan akreditasyon hakkı riske girecek ve akredite fakülteden mezun olma hakkı kaybedilecektir,
• Bütün bu olanlar hali hazırda eğitim gören öğrencilerimizin mesleğe ve geleceğe dair umutlarını kırmakta, moral motivasyonlarını olumsuz etkilemektedir.

Avcılar kampüsünde bulunan ve birebir aynı süreci yaşayan İşletme Fakültesi’nin yeni binası bir buçuk yıl içinde tamamlanıp teslim edilmiş, Mühendislik Fakültesi binaları büyük oranda bitirilmişken, 4-5 yıldır Veteriner Fakültesi’nin inşaatına bile başlanmamış olması kabul edilebilir bir durum değildir. Ülkemizde veteriner hekimlik eğitiminin ilk adımlarının atıldığı ve mesleğimizin tarihsel sürecinde çok önemli bir yere sahip olan fakültemizin adeta gözden çıkarıldığını düşündüren bu duruma acilen son verilmelidir. Eğitim öğretim yılının bitmesine 3 ay kalmış olması göz önünde bulundurularak, gerekirse tahliye kararı yeniden gözden geçirilmelidir. Zaman geçirilmeden klinik bilimlerin hasta karşılayarak uygulamalı eğitim vermesi için alternatif çözümler yaratılmalı, yapımı uzun zamandır devam eden çelik konstrüksiyon yapılı hayvan hastanesi bitirilerek hizmete açılmalıdır. Öğrencilerin daha fazla mağdur olmaması ve üniversitelerinden güzel anılarla ayrılması için tüm imkanlar seferber edilmelidir.

Saygılarımızla;
İVHO Yönetim Kurulu

D E P R E M !
Değerli Meslektaşlarımız;

Ülkemizin 10 şehrini etkileyen depremde maalesef yine canlar kaybettik, yaralılarımız var. Kaybettiklerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz.

Toplum olarak böyle zamanlarda en önemli özelliğimiz dayanışma ruhumuzun en üst düzeyde olmasıdır. Biliyoruz ki herkes bölgedeki vatandaşlarla dayanışma içinde olmak istiyor. Ancak bu istek zaman zaman kaosa dönüşmekte, çabaların boşa gitmesine neden olmaktadır. Lütfen düşündüğünüz her türlü girişimi bölgede bulunan resmi ve gönüllü uzman kurumlarla veya bizlerle iletişim halinde yapmaya çalışınız.

Bu amaçla TVHB Merkez Konseyi olarak ilgili resmi ve gönüllü kurumlarla iletişim içindeyiz. Oluşturduğumuz kriz masasıyla tüm talepler alınacak, ihtiyaçlar ilgili bölgelere yönlendirilecektir. İlk olarak afet durumları için aramızda protokol olan Kızılay ile görüşülmüş ilk etapta aşağıdaki konularda adımlar atılmasına karar verilmiştir;

1. Ülke genelinde kan bağışı kampanyasına katkı verilmesi (meslektaşlarımız https://www.kanver.org/ sitesinden bulundukları bölgede katılabilir.)
2. Kızılay tarafından oluşturulacak birimlerde veteriner hekimlerin bulunması ihtiyaç duyulan bölgelere yönlendirilmesi (bölgede bulunan meslektaşlarımız oda başkanları üzerinden, bölge dışından destekler için bizimle iletişime geçiniz)

AFAD ile yapılan görüşmelerde bölgede bulunan ve destek olmak isteyen meslektaşlarımızın bulundukları illerde oluşturulan AFAD Kriz Merkezlerine başvurmaları gerektiği bilgisi verilmiştir. Diğer şehirlerden gitmek isteyen meslektaşlarımızın tvhbacil@tvhb.org.tr eposta adresine bildirmesi gerekmektedir.

Diğer kurumlarla planlamalarımız oldukça duyuracağız. Oda yönetimlerimiz yardımlarını şimdilik öncelikle bölgelerinde bulunan belediye, Kızılay, AFAD,AKOM, AKUT gibi kurumlar üzerinden yapabilirler. Çeşitli belediyeler ve özel kuruluşlardan tarafımıza destek bildirimleri gelmektedir. Bu desteklerin en doğru şekilde iletilmesi için oluşturduğumuz TVHB-Kriz Masası üzerinden bölgedeki Oda başkanlarımızın da katkısıyla bir çalışma yürütülecektir. TVHB olarak yapılacak her türlü desteğin ve taleplerin organize edilmesi için tvhbacil@tvhb.org.tr adresine mail ile ulaşabilirsiniz.

Prof.Dr.Murat ARSLAN
TVHB Merkez Konseyi Başkanı

ZORUNLU AÇIKLAMAMIZ!
Değerli Meslektaşlarımız;

Bilindiği üzere 24 Eylül 2022 tarihinde İstanbul Veteriner Hekimler Odası’nın Genel Kurulu yapılmış, 25 Eylül 2022 tarihinde de seçimler gerçekleştirilmiştir. Yapılan seçimler sonucunda oy kullanan meslektaşlarımızın yarısından fazlası önümüzdeki iki yıllık İVHO yönetimi için bizlere tekrar yetki vermiştir. Daha önceki dönemlerde olduğu gibi, gerektiğinde, Oda’nın ihtiyaçları ve imkanları doğrultusunda emlak edinme ve değerlendirilmesiyle ilgili olarak, Genel Kurul seçilecek yeni Yönetimi ayrıca yetkilendirmiştir. Bu yetkilendirme daha önceki dönemde de mevcut idi.

Üzülerek görüyoruz ki geçen dönemlerde Odamıza kazandırdığımız bir mülk üzerinden seçimin hemen arkasından, maksatlı olarak karalama kampanyası başlatılmıştır. Bu sebeple mesleki kamuoyu ile bu paylaşımı yapmak gerekmiştir. Bilindiği üzere İstanbul Veteriner Hekimler Odası’nın merkezi Tünel - Beyoğlu’nda bulunmaktadır.

İVHO’nun ülkemizdeki en fazla üyeye sahip olan Oda olması sebebiyle bilhassa toplantılar ve meslek içi eğitimler için

bu Merkez yetmediğinden dolayı toplantılar ve meslek içi eğitimler için sık sık kiralama yoluyla bu ihtiyaç gideriliyordu. Bu da Odamıza mali yük getiriyordu. Odamızın bu ihtiyacını gidermek için Yönetimimiz tarafından 2017 yılında Kadıköy’de bir mülk alımı yapılmıştır. Bu satın alma Oda Merkezimizden sonra alınan ilk satın alma olması açısından da önemlidir.

Bu tarihten sonra çeşitli mesleki toplantılar ve eğitimler burada yapılmaktaydı. Fakat görüldü ki üye sayısı devamlı artan Oda'mıza ihtiyaçlar açısından burası da yetmemekteydi. Bunun üzerine Oda’nın bütçesi ile Kadıköy’de daha önce satın alınan yer de değerlendirilerek yeni ve ihtiyaçlarımızı karşılayacak daha büyük bir yer alımı kararı alındı. Kurumsal bir emlak şirketi ile satış için anlaşıldı. En yüksek teklifi veren kişiye 2.300.000 TL ye satıldı ve ek olarak boşaltmak için uzun süre taahhüt alındı. Eş zamanlı olarak yaklaşık 400 m2 olan şimdiki taşınmaz Ziraat Bankası GYO’dan 7.080.000 TL ye satın alındı. Bu yerin alımı için ayrıca 1.900.000 TL banka kredisi kullanıldı. Örnek vermek gerekirse İstanbul’da emlak fiyatlarında ki değişim hızı dolayısıyla son aldığımız yer aradan geçen birkaç aylık sürede bile iki katından fazla prim yapmıştır. Yeni satın alınan Oda mülkümüzün kıymeti önemli olmakla birlikte, Odamızın çalışmaları, eğitimleri ve meslektaşlarımızın buluşma noktası olması bizler için çok daha önemlidir.

Yeni satın alınan yaklaşık 400 m2 lik yerimizin tadilatı devam etmekte olup tamamlandığında tüm meslektaşlarımıza duyurulacak ve açılışa davet edilecektir. Yukarıda bahsi geçen alım-satım konuları ve fiyatları Odamızın en yüksek organı olan, 24 Eylül 2022 tarihinde yapılan İVHO Genel Kuruluna katılan meslektaşlarımıza sunulmuş, ayrıntılarıyla tüm meslektaşlarla basılı rapor halinde paylaşılmış olmasına ve Genel Kurul tarafından ibra edilmesine rağmen, bilhassa Genel Kurul’a katılan bazı kişilerce maksatlı olarak bağlamından saptırılmıştır.

IVHO kurumsal bir yapıdır. Tüm iş ve işlemlerinde kanunlara uygun olarak sadece üyesinin yararına adımlar atar. Seçimler yonetimlerin karnesidir. Demokratik yarışlara girenlerin sonuçlarını saygıyla karşılaması ve meslege katkida bulunması mesleğimizin yararınadır. Ayrica oy vererek bu yonetimi secenlerin iradelerine saygı gereğidir. Yönetim ve katkı veren kurullarla birlikte polemiklerden uzak daha büyük adımlar atmakta kararlıyız.

Saygılarımızla;

İstanbul Veteriner Hekimler Odası
Yönetim Kurulu

Kuduz Antikor Titre Testi İçin Numune Gönderilmesi Hakkında
Tarım ve Orman Bakanlığı (Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü – Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü) tarafından iletilen Kuduz Antikor Titre Testi için numune gönderilmesine ilişkin yazı ektedir. Saygılarımızla.

İVHO Yönetim Kurulu

Yeni Hizmet Binamız, Yakında Hizmetinizde
Değerli Meslektaşlarımız;

İstanbul Veteriner Hekimler Odası olarak en önemli projelerimizden birini daha gerçekleştiriyoruz. Eğitim kurumumuz olan; İVHOAKADEMİ için Kadıköy’de satın aldığımız birimde; 120 kişilik konferans salonu, uygulama salonları, kayıt odası ve kafeterya yakında hizmetinizde olacaktır.

İVHOAKADEMİ bünyesinde bilimsel etkinlikler yanında sosyal ve kültürel aktivitelerde yapılabilecektir. İVHOAKADEMİ profesyonel ekibiyle meslektaşlarımınızın, derneklerimizin ve sektör firmalarımızında programlı, bilimsel ve sosyal etkinliklerine açık olacaktır.

Hedefimiz, giderek artan otel maliyetlerinden meslek camiamızı kurtarmak. Öğrencilerimizin, meslektaşlarımızın ve emekli meslek büyüklerimizin bir araya geldiği tamamen bize ait tam gün yaşayan bir merkez yaratmaktır.

Sevgi ve Saygılarımızla;
Prof. Dr. Murat Arslan
İVHO Yönetim Kurulu Adına. Başkan