2023 Yılı Aidat ve Üyelik ÜcretlerimizOdamızın yıllık üye aidatı: 600.-TL

İlk Oda Kayıt Ücreti: 1.320.-TL (600.-TL Yıllık Aidat + 600.-TL Giriş Aidatı + 120.-TL Kimlik Ücreti)


İVHO Yönetim Kurulu